header image

Izvještaj sa VII skupa Matičara Crne Gore

03.11.2015.
blog image

U Budvi je u četvrtak, 29.oktobra 2015.godine, u hotelu „Mogren”, održan VII po redu skup Matičara Crne Gore, na kojem su učestvovali i predstavnoci naše Opštine i matične službe: Sekretar Sekretarijata za opštu upravu Anka Perović, matičar Anuška Majdak i Viši savjetnik I Olivera Radonjić. 

Na sastanku su svoja izlaganja imali Tanja Kažanegra – Sekretar Sekretarijata za opštu upravu u Opštini Budva, Marijana Vujović – Samostalni savjetnik I u MUP-u CG i Direktorijatu za upravne poslove, Saša Šćekić –zamjenik Generalnog sekretara Zajednice Opština CG i Anka Perović – Sekretar Sekretarijata za opštu upravu Opštine Kotor. 
Tema sastanka bili su tekući problemi u radu matičnih službi i centralizacija programa u vezi sa izdavanjem izvoda iz matičnog registra vjenčanih na nivou Crne Gore. 
Nakon radnog dijela sastanka, za goste je organizovan obilazak Starog grada Budva i Svetog Stefana, nakon čega je upriličen i ručak u hotelu “Mogren”.

Sekretar 
Anka Perović