Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

IZVJEŠTAJ SA ODRŽANOG ZBORA GRAĐANA U MZ PERAST U PETAK 07.06.2024.

10.06.2024.

U prostorijama mjesne zajednice u petak, 07.06.2024.godine u 18 časova, održan je Zbor građana MZ Perast.

Na Zboru je bilo prisutno 43 punoljetnih građana/ki sa prebivalištem na području ove mjesne zajednice.

Građani/ke su jednoglasno usvojili/e četvorogodišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj prethodnog saziva Savjeta MZ, nakon čega su donijeli/e odluku da novi Savjet MZ broji 5 članova. Predloženo je ukupno 5 kandidata/kinja koji/e su prihvatili/le kandidaturu i jednoglasno izabrani/e u Savjet MZ Perast: Nikoleta Lindi, Olga Govedarica, Milica Martinović, Mario Brainović i Đorđe Lazarević.

Odmah nakon izbora Savjeta, građani/ke su donijeli/e odluku da se presjednik/ca i zamjenik/ca predsjednika/ce biraju direktno na Zboru, i jednoglasno za predsjednicu Savjeta MZ Perast izabrali/e Nikoletu Lindi, a za zamjenicu predsjednice Olgu Govedaricu.

U Nadzorni odbor izabrani su: Marija Jovanović, Andro Radulović i Marija Brainović.

Podsjećamo, prvi Zbor građana MZ Perast, koji je bio zakazan za 09.05.2024.godine, nije održan zbog nedostatka kvoruma.

 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU