header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA OPŠTINE KOTOR

30.06.2020.
Sekretarijat za opštu upravu, shodno Zaključku Skupštine Opštine Kotor, donosi:
OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA OPŠTINE KOTOR
1. Sekretarijat za opštu upravu organizuje javnu raspravu, povodom Nacrta Odluke o javnim priznanjima opštine Kotor u trajanju od 15 dana počev od 30.06.2020. do 15.07.2020. godine.
2.  Nacrt Odluke o javnim priznanjima opštine Kotor biće objavljen na internet sajtu Opštine
Kotor (www.kotor.me).
3. Javni poziv za dostavljenje primjedbi, prigovora, sugestija i mišljenja na Nacrt Odluke o javnim priznanjima biće objavljen putem lokalnog javnog emitera.
4. Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za opštu upravu.
5. U toku javne rasprave, svi zainteresovani građani, fizička i pravna lica, nevladine organizacije, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00h.
6. Uslijed trenutne situacije povodom virusa COVID-19, Sekretarijat za opštu upravu neće organizovati centralnu javnu raspravu, a svi zainterosovani subjekti, mogu u pisanoj formi dostaviti sve predloge, prigovore, sugestije i mišljenja, direktno u Sekretarijat za opštu
upravu (Opština Kotor, Stari grad 317), predati na Građanskom borou ili putem e-maila: opsta.uprava@kotor.me.
7. Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za opštu upravu.
8. Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na broj telefona: 032/325-861 kod Sekretarijata za opštu upravu Opštine Kotor.