Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE O ZBORU U MZ LASTVA GRBALJSKA

21.03.2024.

U prostorijama područnog odjeljenja OŠ „Nikola Đurković“ u Lastvi Grbaljskoj, u srijedu,  20.03.2024.godine u 18 časova, održan je Zbor građana MZ Lastva Grbaljska, za izbor novih organa upravljanja.

Na Zboru je bilo prisutno 35 punoljetnih građana/ki sa prebivalištem ili imovinom na svoje ime na području MZ Lastva Grbaljska. Član Savjeta prethodnog saziva g-din Dragan Orlović informisao je prisutne da zbog vanredne, opravdane odsutnosti i spriječenosti predsjednika mjesne zajednice da prisustvuje Zboru građana/ki, nije moguće na adekvatan način prezentovati Izvještaj o radu i finansijski izvjestaj za prethodni  četvorogodišnji mandat, niti dobiti odgovore i obrazloženja na pomenute izvjestaje, te je predložio da se o istima raspravlja  po dolasku predsjednika, kada novi Savjet bude imao svoj sastanak. Predlog je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih građana/ki.

Zbor građana/ki je donio odluku da novi Savjet MZ Lastva Grbaljska broji 9 članova, umjesto 5 koliko je imao stari saziv, i predloženo je ukupno 13 kandidata/kinja. Nakon izjašnjavanja o svakom kandidatu/kinji ponaosob, u novi Savjet MZ Lastva Grbaljska izabrani su:  Dragan Orlović, Ljubinko Đekić, Dean Stanišić, Slobodan Vukadinović, Vojislav Vukadinović, Davor Vukadinović, Ivan Vučetić, Predrag Vukadinović i Nenad Odale.

Odlučeno je da Savjet na svojoj konstitutivnoj sjednici koju će održati u roku od 8 dana, izabere predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta MZ Lastva Grbaljska , o čemu će obavijestiti Sekretarijat za opštu upravu.

U Nadzorni odbor izabrani su: Darko Vukadinović, Ivan Stanišić i Slobodan Paović.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU