Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE O ZAKAZANIM ZBOROVIM ZA IZBOR NOVIH ORGANA UPRAVLJANJA U MJESNIM ZAJEDNICAMA PERAST, DOBROTA 2 I DOBROTA 1

30.04.2024.

Na osnovu člana 57, 58 i 60. Odluke o mjesnim zajednicama (“Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi” br.46/19), Sekretarijat za opštu upravu Opštine Kotor, kao organ lokalne uprave nadležan za rad mjesnih zajednica, obavještava građane da su zakazani Zborovi za izbor novih organa upravljanja u sledećim mjesnim zajednicama:

- MZ PERAST, 09.05.2024.godine (četvrtak) sa početkom u 18 časova, u prostorijama mjesne zajednice Perast
- MZ DOBROTA 2, 10.05.2024.godine (petak), sa početkom u 18.30 časova, amfiteatar Pomorskog fakulteta u Dobroti
- MZ DOBROTA 1, 13.05.2024.godine (ponedjeljak), sa početkom u 18 časova, amfiteatar Pomorskog fakulteta u Dobroti

Shodno članu 61. Odluke o mjesnim zajednicama, propisano je da se Zbor građana može održati i donositi punovažne odluke ako istom prisustvuje najmanje 30 punoljetnih građana sa prebivalištem na području MZ koja broji do 500 stanovnika (MZ Perast) , ili najmanje 50 punoljetnih građana sa prebivalištem na području MZ koja broji preko 500 stanovnika (MZ Dobrota 1 i MZ Dobrota 2).


Pozivaju se građani sa područja mjesnih zajednica Perast, Dobrota 1 i Dobrota 2 da prisustvuju Zborovima i uzmu učešće u radu istih.

Sa sobom ponijeti ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu, radi identifikacije i potvrde prebivališta u mjesnim zajednicama u kojima se saziva Zbor.


SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU