Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE O ZBORU GRAĐANA U MJESNIM ZAJEDNICAMA STOLIV I ORAHOVAC

12.02.2024.

Na osnovu člana 57, 58 i 60. Odluke o mjesnim zajednicama (“Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi” br.46/19), Sekretarijat  za opštu upravu Opštine Kotor, kao organ lokalne uprave nadležan za rad mjesnih zajednica, obavještava građane da će se dana 19.02.2024.godine sa početkom u 17 časova, u Domu kulture "Niko Bilafer" u Stolivu, održati zbor građana mjesne zajednice Stoliv, za izbor novih organa upravljanja.  

Narednog dana, 20.02.2024.godine sa početkom u 17 časova u Domu kulture u Orahovcu, održat će se zbor građana mjesne zajednice Orahovac za izbor novih organa upravljanja. Na ovom zboru, prvu tačku Dnevnog reda obradit će predstavnici iz Sekretarijata za investicije, a to je prezentacija projekta sanacije puta u Gornjem Orahovcu, nakon čega će Sekretarijat za opštu upraviti nastaviti sa radom zbora i predviđenim izborima novih organa upravljanja mjesne zajednice Orahovac.

Shodno članu 61. Odluke o mjesnim zajednicama, propisano je da se zbor građana može održati i donositi punovažne odluke ako istom prisustvuje najmanje 30 punoljetnih građana sa prebivalištem na području MZ koja broji do 500 stanovnika, ili najmanje 50 punoljetnih građana sa prebivalištem na području MZ koja broji preko 500 stanovnika, odnosno za mjesne zajednice sa područja Donjeg i Gornjeg Grblja, Mirca, Donjih i Gornjih Krivošija najmanje 25 punoljetnih građana sa prebivalištem ili imovinom na području ovih mjesnih zajednica.          

Pozivaju se građani sa područja mjesnih zajednica Stoliv i Orahovac da prisustvuju zborovima i uzmu učešće u radu istih. 

Sa sobom ponijeti ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu, radi identifikacije i potvrde prebivališta u mjesnoj zajednici u kojoj se saziva zbor.

 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU