header image

Sekretarijat za opštu upravu

ZBOR GRAĐANA MZ MORINJ

Sekretarijat za opštu upravu Opštine Kotor obavještava građane sa područja MZ Morinj da će se Zbor građana MZ Morinj održati dana 28.02.2020.godine (petak) sa početkom...

Saznajte više 26.02.2020.

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADE 21. NOVEMBAR

Povodom „21. novembra“ – Dana Opštine Kotor pojedincima i pravnim licima iz Kotora, kao i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Kotor i institucijama...

Saznajte više 03.10.2019.

TRINAEST GODINA NA USLUZI GRAĐANIMA - ROĐENDAN GRAĐANSKOG BIROA OPŠTINE KOTOR

Na dan 7. marta 2006.godine, u sklopu realizacije projekta otvaranja građanskih kancelarija na teritoriji zemalja istočnog Balkana, iniciranog od strane USAID-a i IRD-a, u Opštini...

Saznajte više 07.03.2019.

DATUM PROVJERE SPOSOBNOSTI (SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE 21.06.2016)

Datum provjere sposobnosti kandidata prijavljenih na javni oglas za radno mjesto Samostalni savjetnik III-dipl. pravnik, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Sekretarijatu...

Saznajte više 16.06.2016.