header image

Sekretarijat za opštu upravu

Datum provjere sposobnosti (Komunalna policija 08.03..2016.godine)

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor 06.02.2016.godine objavila za potrebe Komunalne policije Opštine Kotor,...

Saznajte više 03.03.2016.

Povlačenje Javnog oglasa (Sekretarijat za imovinsko - pravne poslove 16.02.2016)

Sekretarijat za Opštu upravu na osnovu člana 39. stav 6. Zakona o državnim službenicima I namještenicima (“Sl.list CG br: 39/11, 50/11, 66/12 i 34/14”) i...

Saznajte više 16.02.2016.

Povlačenje Javnog oglasa

Sekretarijat za Opštu upravu na osnovu člana 39. stav 6. Zakona o državnim službenicima I namještenicima (“Sl.list CG br: 39/11, 50/11, 66/12 i 34/14”) i...

Saznajte više 15.02.2016.

Datum provjere sposobnosti (Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti 17.02.2016.godine)

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor objavila 27.01.2016.godine, za potrebe Sekretarijata za kulturu, sport...

Saznajte više 15.02.2016.

Datum provjere sposobnosti ( Služba zajedničkih poslova 19.02.2016. godine)

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor objavila u dnevnim novinama “Dan” i “Pobjeda” 30.01.2016.godine...

Saznajte više 15.02.2016.

Datum provjere sposobnosti (Komunalna policija 19.01.2016.godine)

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor 12.12.2015.godine objavila u dnevnim novinama “Pobjeda” za potrebe...

Saznajte više 15.01.2016.

Datum provjere sposobnosti (za Stručnu službu predsjednika opštine 30.12.2015.godine)

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu koji je objavljen na oglasnoj tabli organa lokalne uprave i web sajtu Opštine...

Saznajte više 27.12.2015.

Poništavanje sledećih Javnih oglasa

Opština Kotor vrši poništavanje sljedećih Javnih oglasa, koji su objavljeni 09.12.2015.godine u dnevnim novinama “Dan”:...

Saznajte više 27.12.2015.

Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa lokalne uprave

Sekretarijat za opštu upravu Opštine Kotor na osnovu člana 30. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Kotor (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi”...

Saznajte više 09.12.2015.

Datum provjere sposobnosti (Komunalna policija 11.12.2015.godine)

Poštovani kandidati,  Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor 18.11.2015.godine objavila u dnevnim novinama “Dan” za potrebe...

Saznajte više 08.12.2015.