header image

Sekretarijat za opštu upravu

Datum provjere sposobnosti (Komunalna policija 09.12.2015.godine)

Poštovani kandidati,  Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor 18.11.2015.godine objavila u dnevnim novinama “Dan” za potrebe...

Saznajte više 07.12.2015.

Datum provjere sposobnosti (Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo I prostorno planiranje)

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu, koji je Opština Kotor 15.10.2015.godine, za potrebe Sekretarijata za urbanizam građevinarstvo I...

Saznajte više 10.11.2015.

Izvještaj sa VII skupa Matičara Crne Gore

U Budvi je u četvrtak, 29.oktobra 2015.godine, u hotelu „Mogren”, održan VII po redu skup Matičara Crne Gore, na kojem su učestvovali i predstavnoci naše...

Saznajte više 03.11.2015.

Datum provjere sposobnosti (Sekretarijat za opštu upravu 28.10.2015.godine)

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor 28. 10..2015.godine objavila za potrebe Sekretarijata za opštu...

Saznajte više 23.10.2015.

Datum provjere sposobnosti (za Stručnu službu predsjednika opštine 22.10. 2015.godine)

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor objavila u dnevnim novinama “Pobjeda” 26.09.2015.godine za prijem...

Saznajte više 19.10.2015.

SPISAK NAGRAĐENIH NAGRADOM 21 nov od 1969 god

Spisak možete naći ovdje....

Saznajte više 19.10.2015.

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADE “21. NOVEMBAR”

Povodom 21. Novembra – Dana opštine Kotor, i ove godine pojedincima i pravnim licima iz Kotora kao i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine...

Saznajte više 29.09.2015.

Datum provjere sposobnosti (Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje 01.10.2015.godine)

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom konkursu, koji je Opština Kotor 29.08.2015.godine objavila za postavljenje na dužnosti Sekretara Sekretarijata...

Saznajte više 29.09.2015.

Datum provjere sposobnosti (Sekretarijat za imovinsko pravne poslove 15.09.2015.godine za radno mjesto Samostalni savjetnik III-dipl. pravnik na na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva)

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor objavila 22.08.2015.godine za potrebe Sekretarijata za imovinsko pravne...

Saznajte više 11.09.2015.

Datum provjere sposobnosti kandidata prijavljenih na javni oglas za radno mjesto Samostalnog savjetnika I, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme u Sekretarijatu za imovinsko pravne poslove zakazana je 11.09.2015.godine.

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor objavila 15.08.2015.godine za potrebe Sekretarijata za imovinsko pravne...

Saznajte više 07.09.2015.