header image

Sekretarijat za opštu upravu

Datum provjere sposobnosti II (za Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije 02.06.2015.godine)

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor objavila u dnevnim novinama “Dan” 25.04.2015.godine za prijem...

Saznajte više 29.05.2015.

Datum provjere sposobnosti (za Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije 02.06.2015.godine)

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor objavila u dnevnim novinama “Dan” 25.04.2015.godine za prijem...

Saznajte više 29.05.2015.

Datum provjere sposobnosti (za Službu zajedničkih poslova 01.06.2015.godine)

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu, koji je Opština Kotor objavila na oglasnoj tabli 13.05.2015.godine za prijem u...

Saznajte više 29.05.2015.

Obavještenje o poništenju javnog poziva

Poništava se javni poziv za dodjelu zvanja “POČASNI GRAĐANIN KOTORA” objavljen u dnevnim novinama “Dan“ i “Pobjeda” dana 29.09.2014 godine i na sajtu Opštine Kotor....

Saznajte više 16.10.2014.

Obavještenje - Podrška primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Uprava za kadrove u okviru Oebsovog projekta “Podrška primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama”, koju finansiraju Vlada Švajcarske, Vlada Holandije i Vlada Češke Republike, organizovala...

Saznajte više 25.06.2014.

Obavještenje

Uprava za kadrove u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore u skladu sa planom obuke za lokalnu samoupravu koji je donjet od strane nacionalnog savjeta...

Saznajte više 19.06.2014.

Sprečavanje konflikta interesa

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština u skladu sa Planom obuke za lokalnu samoupravu za period april-jul 2014.godine, koji je donio Nacionalni savjet...

Saznajte više 05.06.2014.

Godišnji sastanak matičara Crne Gore

Redovni godišnji sastanak matičara Crne Gore održan je 09.05.2014.godine u Bijelom Polju i istom su u ime Opštine Kotor prisustvovali Anka Perović i Stanija Barjaktarević....

Saznajte više 12.05.2014.

Značaj upravljanja ljudskim resursima

U regionalnoj školi za državnu upravu - ReSPA u Danilovgradu je 11.aprila održana završna konferencija pod nazivom “Značaj upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi u...

Saznajte više 15.04.2014.

LIDERSTVO I RUKOVOĐENJE U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

U okviru realizacije projekta “Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije u lokalnoj samoupravi - LOGINTS”, Zajednica opština  Crne Gore organizovala je trodnevnu obuku 12, 13 i...

Saznajte više 19.03.2014.