header image

Sekretarijat za opštu upravu

Obavještenje o poništenju javnog poziva

Poništava se javni poziv za dodjelu zvanja “POČASNI GRAĐANIN KOTORA” objavljen u dnevnim novinama “Dan“ i “Pobjeda” dana 29.09.2014 godine i na sajtu Opštine Kotor....

Saznajte više 16.10.2014.

Obavještenje - Podrška primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Uprava za kadrove u okviru Oebsovog projekta “Podrška primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama”, koju finansiraju Vlada Švajcarske, Vlada Holandije i Vlada Češke Republike, organizovala...

Saznajte više 25.06.2014.

Obavještenje

Uprava za kadrove u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore u skladu sa planom obuke za lokalnu samoupravu koji je donjet od strane nacionalnog savjeta...

Saznajte više 19.06.2014.

Sprečavanje konflikta interesa

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština u skladu sa Planom obuke za lokalnu samoupravu za period april-jul 2014.godine, koji je donio Nacionalni savjet...

Saznajte više 05.06.2014.

Godišnji sastanak matičara Crne Gore

Redovni godišnji sastanak matičara Crne Gore održan je 09.05.2014.godine u Bijelom Polju i istom su u ime Opštine Kotor prisustvovali Anka Perović i Stanija Barjaktarević....

Saznajte više 12.05.2014.

Značaj upravljanja ljudskim resursima

U regionalnoj školi za državnu upravu - ReSPA u Danilovgradu je 11.aprila održana završna konferencija pod nazivom “Značaj upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi u...

Saznajte više 15.04.2014.

LIDERSTVO I RUKOVOĐENJE U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

U okviru realizacije projekta “Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije u lokalnoj samoupravi - LOGINTS”, Zajednica opština  Crne Gore organizovala je trodnevnu obuku 12, 13 i...

Saznajte više 19.03.2014.

Javni uvid u birački spisak Opštine Kotor

Na osnovu člana 19. i člana 21.  Pravilnika o biračkim spiskovima („SL.list CG“ br. 44/08 i 36/12 ), Sekretarijat za opštu upravu Opštine Kotor, OGLAŠAVA...

Saznajte više 27.02.2014.