header image

ZBOR GRAĐANA MZ MORINJ

26.02.2020.

Sekretarijat za opštu upravu Opštine Kotor obavještava građane sa područja MZ Morinj da će se Zbor građana MZ Morinj održati dana 28.02.2020.godine (petak) sa početkom u 18 časova u prostorijama Doma omladine u Morinju, sa sledećim dnevnim redom:

  1. Izvještaj o radu Savjeta MZ Morinj;
  2. Konstatovanje ostavki članova Savjeta MZ Morinj;
  3. Izbor članova Savjeta MZ Morinj;
  4. Izbor članova Nadzornog odbora MZ Morinj.

            Shodno članu 61, predviđeno je da se Zbor građana može održati i donositi punovažne odluke ako istom prtisustvuje najmanje 30 punoljetnih građana sa prebivalištem na području MZ koja broji do 500 stanovnika, te se pozivaju građani da prisustvuju zboru i uzmu učešće u radi istog.  

Sa sobom ponijeti ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu, radi potvrde prebivališta u mjesnoj zajednici u kojoj se saziva Zbor.