header image

ZBOR GRAĐANA MZ RISAN

14.06.2021.

Na platou ispred OŠ “Veljko Drobnjaković” u Risnu održan je u nedjelju 13.06.2021.godine u 18.30 časova Zbor građana MZ Risan.
Na dnevnom redu bile su četiri tačke, i to: 1.Konstatovanje ostavki šest članova Savjeta MZ Risan, 2.Izvještaj o radu Savjeta MZ Risan i finansijski izvještaj za 2020 godinu, 3. Izbor-popuna šest članova Savjeta i 4.Razno.
Na Zboru je bilo prisutno 116 punoljetnih građana sa prebivalištem na području mjesne zajednice Risan.
Nakon pročitanog Dnevnog reda, uslijedio je predlog grupe građana za izmjenu, odnosno, dopunu istog, što je većinom glasova prihvaćeno, pa je usvojen sledeći dnevni red: 1.Konstatovanje ostavki šest članova Savjeta MZ Risan, 2.Izvještaj o radu Savjeta MZ Risan i finansijski izvještaj za 2020 godinu, 3.Razrješenje preostala tri člana Savjeta MZ, 4. Razrješenje Nadzornog odbora, 5. Izbor novih članova Savjeta MZ i članova Nadzornog odbora, 6. Razno, nakon čega je Zbor počeo sa radom.
Konstatovana je ostavka šest članova prethodnog saziva Savjeta, nakon čega je sekretarka mjesne zajednice prezentovala izvještaj o radu Savjeta MZ i finansijski izvještaj za 2020 godinu, i isti, većinom glasova prisutnih građana, nisu usvojeni.
Za razrješenje preostala tri člana Savjeta i Nadzornog odbora glasala je većina prisutnih građana, i donijeta je odluka da novi Savjet MZ umjesto 9 broji 11 članova. Nakon toga, pristupilo se predlaganju kandidata za novi saziv Savjeta.
Građani su predložili ukupno 13 kandidata, i javnim glasanjem izabrali novih 11 članova Savjeta MZ Risan: Sandra Jovović, Nikola Krivokapić, Mladen Krivokapić, Jelena Odalović, Milan Bubonja, Georgije Glogovac, Dušan Bojanić, Miroslav Bojanić, Trojan Čučković, Željko Marić i Slobodan Lazarević.
Izabran je i novi Nadzorni odbor u sastavu: Stanka Vujović, Marko Fuštić i Milena Samardžić.
Odmah nakon završetka Zbora, Savjet MZ Risan održao je konstitutivnu sjednicu na kojoj je jednoglasno izabran Trojan Čučković za predsjednika, a Sandra Jovović za zamjenicu predsjednika Savjeta MZ Risan.

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU