Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ZBOR GRAĐANA U MZ STARI GRAD

29.03.2024.
Na osnovu člana 57, 58 i 60. Odluke o mjesnim zajednicama (“Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi” br.46/19), Sekretarijat  za opštu upravu Opštine Kotor, kao organ lokalne uprave nadležan za rad mjesnih zajednica, obavještava  da je zakazan Zbor građana za izbor novih organa upravljanja  u MZ STARI GRAD -KOTOR za petak 05.04.2024.godine , sa početkom u 18 časova, u Velikoj sali Kulturnog centra "Nikola Đurković". 
 
 
Shodno članu 61. Odluke o mjesnim zajednicama, propisano je da se Zbor građana može održati i donositi punovažne odluke ako istom prisustvuje najmanje 30 punoljetnih građana sa prebivalištem na području MZ koja broji do 500 stanovnika, ili najmanje 50 punoljetnih građana sa prebivalištem na području MZ koja broji preko 500 stanovnika, odnosno za mjesne zajednice sa područja Donjeg i Gornjeg Grblja, Mirca, Donjih i Gornjih Krivošija najmanje 25 punoljetnih građana sa prebivalištem ili imovinom na svoje ime na području ovih mjesnih zajednica.
           
Pozivaju se građani sa područja mjesne zajednice Stari grad - Kotor da prisustvuju Zboru i uzmu učešće u rad istog. 
 
 Sa sobom ponijeti ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu, radi identifikacije i potvrde prebivališta u mjesnoj zajednici u kojoj se saziva Zbor. 
 
 
 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU