Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

DATUM PROVJERE SPOSOBNOSTI (SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE 24.05.2016)

19.05.2016.
DATUM PROVJERE SPOSOBNOSTI (SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE 24.05.2016)

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom  oglasu, koji je Opština Kotor objavila 30.04.2016.godine za potrebe Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, a koji je zaključen 17.05.2016.godine, održati dana  24.05. 2016.godine  (utorak) u 9:00 h, u kancelariji broj 13, I sprat, zgrada Opštine Kotor.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.

Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi javni oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13);

- Provjera posebnih vještina poznavanje rada na računaru (word) vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine;

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Lista kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa:

  • KRIVOKAPIĆ MILICA     

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).