header image

DATUM PROVJERE SPOBNOSTI KANDIDATA PO KONKURSU ZA SEKRETARA SEKRETARIJATA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

29.05.2020.