header image

Datum provjere sposobnosti (Komunalna policija 19.01.2016.godine)

15.01.2016.
blog image

Poštovani kandidati, Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor 12.12.2015.godine objavila u dnevnim novinama “Pobjeda” za potrebe Komunalne policije, radno mjesto Savjetnik I, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, a koji je zaključen 28.12.2015.godine, održati dana 19.01.2016.godine (utorak) u 09:00h, u kancelariji broj 13, I sprat, zgrada Opštine Kotor.

 

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti kandidata i obuhvatiće:

-teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 25 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);

-praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (’’Sl. list Crne Gore’’, br. 04/13);

-poznavanje rada na računaru (Word i Internet) vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima struke

-usmeni intervju (sprovodi se induvidualno sa svakim kandidatom koji je prethodno, na pisanom testu i na provjeri posebnih vještina, ostvario više od 50 % bodova).

 

Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa za radno mjesto Savjetnik I u Komunalnoj policiji:

 

  • BJELOBRKOVIĆ NENAD

 

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka provjere sposobnosti, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).