header image

Datum provjere sposobnosti (Komunalna policija 30.06.2015.godine)

26.06.2015.
blog image

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom konkursu, koji je Opština Kotor 20.05.2015.godine objavila za Pomoćnika načelnika u Komunalnoj policiji Opštine Kotor, a koji je zaključen 09.06.2015.godine, održati dana 30 juna 2015. godine (utorak) od 11:00h, u kancelariji broj 13, I sprat, zgrada Opštine Kotor.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti u okviru visoko rukovodnog kadra i obuhvatiće posebno struktuiran intervju.
Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog konkursa:
• BALANDŽIĆ VESELINKA
• MRKAIĆ DUŠAN
Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka intervjua, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).