header image

Datum provjere sposobnosti II (Komunalna policija 30.06.2015.godine)

26.06.2015.
blog image

Poštovani kandidati,Obavještavamo vas da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Opština Kotor 23.05.2015.godine objavila za potrebe Komunalne policije Opštine Kotor, a koji je zaključen 08.06.2015.godine, održati dana 30 juna 2015. godine (utorak) od 08:30h, u kancelariji broj 14, I sprat, zgrada Opštine Kotor.

Provjeru sposobnosti vrši Komisija za provjeru sposobnosti i obuhvatiće: pisani test i intervju.
Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera sposobnosti, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.
- teorijski dio pisanog testa (odnosi se na provjeru opštih i posebnih znanja i sadrži 15 pitanja na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od ponuđenih odgovora);
- praktični dio pisanog testa podrazumijeva provjeru sposobnosti kandidata u rješavanju konkretnog zadatka iz opisa poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas u smislu člana 6 stav 3 Uredbe o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl.list Crne Gore'', br. 04/13);
- Provjera posebnih vještina poznavanje rada na računaru (word) vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima koji se odnose na te vještine;
Postupku obavezne provjere sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa:
• GUBERINIĆ IGOR
• ĆALASAN MILUTIN
Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).