header image

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADE 21. NOVEMBAR

03.10.2019.

Povodom „21. novembra“ – Dana Opštine Kotor pojedincima i pravnim licima iz Kotora, kao i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Kotor i institucijama čije je sjedište van Kotora, ukoliko njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Kotor, Opština Kotor dodijeliće nagradu “21. novembar”, kao posebno društveno i javno priznanje za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog stvaralaštva koji su od posebnog interesa za Opštinu Kotor.

Uslovi za dobijanje Nagrade “21. novembar” su: da djelo predstavlja značajno ostvarenje u određenoj oblasti i da njegova primjena predstavlja doprinos unaprijeđenju privrednog i društvenog razvoja i da su to djelo, odnosno rezultati rada, postali dostupni javnosti do 31.oktobra  2019.godine, da je tematski vezano za Kotor, ili da ima poseban značaj za Kotor. Nagrada se dodjeljuje za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem vremenskom periodu. 

Prijedlog za nagradu “21. novembar” mogu podnijeti Predsjednik Opštine Kotor, radna tijela opštine, mjesne zajednice, udruženja, NVO, preduzeća, sportske i druge organizacije, javni, kulturni i drugi radnici i građani.

Nagradu „21. novembar“ Žiri će dodijeliti najviše za tri (3) predložena kandidata.  Prijedlog za nagradu “21. novembar” mora biti dostavljen sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom  najkasnije do 31.oktobra 2019.godine

OPŠTINA KOTOR, STARI GRAD 317, 85 330 KOTOR

SA NAZNAKOM: ZA ŽIRI ZA DODJELU NAGRADA “21. NOVEMBAR”.

Kontakt telefon je :  032/325-020  ili  032/325-860 - lokal 118. na adresu:

Javni poziv je otvoren do 31.10.2019. godine

Neblagovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.