header image

REGISTRACIJA PREDUZETNIKA I REGISTRACIJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

19.05.2020.
blog image

Obavještenje

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj je pripremio dvije informativne brošure za buduće preduzetnike - Registracija preduzetnika i Registracija društva s ograničenom odgovornošću.
Brošure sadrže osnovne korake u procesu registracije preduzetnika odnosno doo, kao dva najčešća oblika registracije. Date informacije uštedjeti će budućim preduzetnicima vrijeme traženja i lutanja, jer će tačno znati koju dokumentaciju trebaju pripremiti i gdje je predati. Takođe će znati i koje dokumente dobijaju u svakom koraku.
Zašto se registrovati?
Postoji više razloga zašto bi se svako ko se odluči da se bavi nekom privrednom aktivnošću trebao registrovati. Prije svega, ako imate neku poslovnu aktivnost a niste registrovani tj. ne plaćate porez činite krivično djelo poreske utaje. Nepoznavanje zakona nije opravdanje za činjenje ovog krivičnog djela. Zatim, ako poslujete u zoni sive ekonomije, vi i vaši zaposleni niste zdravstveno osigurani i ne ide vam radni staž. Osim toga, poslovanje na crnom tržištu vam zatvara vrata legalnog tržišta. Ozbiljni poslovni partneri ne mogu poslovati sa vama - nemate račun u banci i ne možete izdati račun. Vrlo bitan razlog je i nemogućnost dobijanja kredita od banke ili apliciranje za podršku kod raznih institucija. Sve navedeno, predstavlja dovoljan razlog da pristupite procesu registracije.
Svi zainteresovani brošure mogu preuzeti u Sekretarijatu za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj ili u Građanskom birou.