header image

ANKETA: KLJUČNE BARIJERE ZA FORMALNO POSLOVANJE

19.10.2021.

Anketu sprovodi Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj sa ciljem identifikacije ključnih barijera za formalno poslovanje u opštini Kotor. U Strategiji zapošljavanja Opštine Kotor 2021-2024, Akcionim planom za 2021. godinu predviđena je aktivnost 2.3 Identifikovanje ključnih barijera za formalno poslovanje .
Anketa je anonimna i biće dostupna 10 dana online preko aplikacije Google Forms na website-u opštine i lokalnog javnog emitera radio Kotora.

Na ovom linku je možete ispuniti.