header image

Cjenovnik usluga parkiranja - parking Benovo

22.10.2014.
blog image

Na XIX sjednici Skupštine opštine Kotor, Odlukom br.11-14955 od 03.10.2014. godine, o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga parkiranja na kat.parc.21/1 i 21/2 KO Kotor - „BENOVO“, DOO “KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR je utvrdjen Cjenovnik usluga parkiranja. Obavještavaju se fizička i pravna lica koja imaju prebivališta odnosno sjedište na području Starog grada i Benova, mogu ostvariti pravo na povlašćene karte nakon podnošenje potrebne dokumentacije uz Obrazac koji se može preuzeti na samom Parkingu u vremenskom intervalu od  07,00 do 19,00 časova svakog radnog dana. Prilog: Cjenovnik - Parking Benovo