header image

INFO DAN 16.08. 2021.

16.08.2021.
blog image

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj je dana 16.08. 2021. godine organizovao INFO DAN namjenjen ženama koje žele započeti svoj biznis ili razviti postojeće poslovanje. Javni poziv za raspodijelu sredstava će biti raspisan 17.08.2021. godine i trajaće 20 dana, a isti će biti objavljen na sajtu Opštine Kotor i oglasnoj tabli Opštine, Radio Kotoru i u dnevnom listu Pobjeda. Sve zainteresovane preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa, sa teritorije opštine Kotor, a koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis se mogu prijaviti za bespovratna sredstva.
Prisutne je pozdravila VD Sekretarke gđa Andrea Vukšić, a na pitanja prisutnih odgovore su davale prisutne članice Komisije za raspodijelu sredstva za podršku ženskom preduzetništvu.Predstavnice Komisije za raspodijelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu su predstavile Odluku o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu kao i informacije o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na Javni poziv.