header image

Izdavanje smještajnih kapaciteta

25.03.2014.
blog image

Iz sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj obavještavaju lica,  zainteresovana za izdavanje smještajnih kapaciteta - kuća, apartmana i soba, da mogu podnijeti zahtjev za kategorizaciju smještajnih kapaciteta.  Zahtjev je potrebno podnijeti prije početka turističke sezone, kako bi se blagovremeno izvršila kategorizacija objekata u skladu sa Zakonom o turizmu i  Pravilnikom o vrstama, minimalno – tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata.