header image

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI PO NACRTU ODLUKE O LINIJSKOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

26.04.2021.