header image

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

23.04.2021.