Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA MLADIH

10.02.2023.
Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-2664 od 09.02.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o raspodjeli sredstava za podršku razvoju preduzetništva mladih i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 20 dana.
Javna rasprava će trajati od 10.02.2023. do 01.03.2023. godine.
Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.
Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti zaključno sa 01.03.2023. godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me.
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-865 kod Sekretarijata  za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor.