header image

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE FIZIČKIM, PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA ZA KUPOVINU ELEKTRIČNIH I HIBRIDNIH VOZILA (KATEGORIJE M1) ZA 2021. GODINU

25.02.2021.

Fond za zaštitu životne sredine (Eko fond) objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava fizičkim, pravnim licima i preduzetnicima za kupovinu električnih i hibridnih vozila (kategorije m1) za 2021. godinu.
Cilj Javnog poziva je neposredno podsticanje nabavke ekološki prihvatljivog vida transporta, u okviru sprovođenja mjera za poboljšanje kvaliteta vazduha i unaprjeđenja kvaliteta životne sredine. Sufinansiranjem nabavke električnih i hibridnih vozila, direktno će se uticati na poboljšanje kvaliteta vazduha, kao i smanjenja izvora zagađenja vazduha odnosno smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u drumskom saobraćaju na teritoriji Crne Gore.
Pravo na sredstva Eko fonda shodno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti fizička lica sa navršenih 18 godina života i položenim vozačkim ispitom, pravna lica i preduzetnici.
Zainteresovani, više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji mogu pronaći na ovom linku.