Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA ODRAŽAVANJE I OČUVANJE TRADICIONALNIH DREVNIH BARKI NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR U 2022. GODINI

13.09.2022.

Odlukom o budžetu Opštine Kotor za 2022. god. su opredijeljena sredstva za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki. Na osnovu člana 4,  Pravilnika  o kriterijumima za raspodjelu sredstava za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki na teritoriji opštine Kotor broj 01-018/22-15810 od 12.09.2022. godine, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki na teritoriji opštine Kotor u 2022. godini.

Javni poziv je objavljen na website-u Opštine Kotor, oglasnoj table Opštine Kotor, lokalnom radio emiteru Radio Kotoru i u dnevnom listu “Pobjeda”. Javni poziv traje 20 dana zaključno sa 03.10.2022.godine i sadrži uslove učešća, način prijave i prijavni obrazac (obrazac TDB-1 dostupan na website-u Opštine kao i u građanskom birou) i kriterijume za raspodjelu.

Očekujemo da će podrška za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki pomoći vlasnicima autentičnih plovila da se zaustavi smanjivanje fonda drvenih barki koje predstavljaju vrijednu kulturnu baštinu ovog podneblja, kao i da se unaprijedi i sam zanat izgradnje i održavanja istih.