header image

OBAVJEŠTENJE - JAVNA RASPRAVA - SAOBRACAJ

07.07.2015.
blog image

OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESOVANA LICA DA JE, DANA 02. 07. 2015. GODINE, OTVORENA JAVNA RASPRAVA POVODOM : 1. NACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR JAVNA RASPRAVA BIĆE OTVORENA 15 DANA, ZAKLJUČNO SA 16. 07. 2015. GODINE. - Nacrt odluke.

ZAINTERESOVANA LICA SVOJE PREDLOGE, PRIMJEDBE I SUGESTIJE MOGU U PISANOJ FORMI DOSTAVITI SEKRETARIJATU ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ OPŠTINE KOTOR, A SVE BLIŽE INFORMACIJE MOGU DOBITI U KANCELARIJAMA BR. 30 – III SPRAT - ZGRADA OPŠTINE.


S E K R E T A R,

Zoran Stanković, dipl. ing.