header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU PROGRAMA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U OPŠTINI KOTOR 2021 – 2024

12.05.2021.

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 46/19) i Zaključka predsjednika Opštine broj: 0101-018/21-6438 od dana 11.05.2021. godine, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj objavljuje:

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE
PO NACRTU PROGRAMA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA
U OPŠTINI KOTOR 2021 – 2024


Zaključkom predsjednika Opštine Kotor, broj: 0101-018/21-6438, od dana 11.05. 2021. godine, utvrđen je Nacrt Programa razvoja preduzetništva u opštini Kotor 2021 - 2024. i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Javna rasprava će trajati od 12.05.2021. do 12.06.2021. godine.

Nacrt Programa razvoja preduzetništva u opštini Kotor 2021 - 2024. biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem lokalnog javnog emitera Radio Kotora.

Svi zainteresovani subjekti mogu u pisanoj formi dostaviti svoje predloge, prigovore, sugestije i mišljenja na građanskom birou Opštine Kotor, ili putem e-maila: privreda@kotor.me.

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj će razmotriti predloge, prigovore, sugestije i mišljenja učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Dodatna obavještenja u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon br: 032/325-868 ili 325-869, lokal 219 - kod Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj .

 

SEKRETARIJAT
ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Prilog : Program i Zaključak