header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE O STRATEGIJI ZAPOŠLJAVANJA

31.03.2021.

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” broj 46/19) i Zaključka predsjednika Opštine broj: 0101-018/21-3998, od dana 31.03.2021.godine, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj objavljuje:


OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE
PO NACRTU STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA
OPŠTINE KOTOR 2021 - 2024

 

Zaključkom predsjednika Opštine Kotor, broj: 0101-018/21-3998, od dana 31.03.2021.godine, utvrđen je Nacrt Strategije zapošljavanja Opštine Kotor 2021 – 2024, i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Javna rasprava će trajati od 01.04.2021. do 30.04.2021.godine.

Nacrt Strategije zapošljavanja Opštine Kotor 2021 – 2024 biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem lokalnog javnog emitera Radio Kotora.

Svi zainteresovani subjekti mogu u pisanoj formi dostaviti svoje predloge, prigovore, sugestije i mišljenja na građanskom birou Opštine Kotor, ili putem e-maila: privreda@kotor.me.

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Dodatna obavještenja u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 ili 325-860, local 219 - kod Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor.


 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ