Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O LINIJSKOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

03.03.2023.

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj: 01- 018/23- 4572 od 28.02.2023. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o linijskom gradskom I prigradskom prevozu na teritoriji opštine Kotor i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava će trajati od 28. 02 .2023. do 15 .03 .2023. godine.
Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.
Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 15.03.2023. godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-mail privreda@kotor.me.
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 132 kod Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.

SEKRETARIJAT

ZA RAZVOJ PREDUZENIŠVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ