header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O LINIJSKOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

31.03.2021.

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” broj 46/19) i Zaključka predsjednika Opštine broj: 0101-018/21-3997, od dana 31.03.2021.godine, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj objavljuje:


OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE
PO NACRTU ODLUKE O LINIJSKOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM
PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

 

Zaključkom predsjednika Opštine Kotor, broj: 0101-018/21-3997, od dana 31.03.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Kotor, i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 01.04.2021. do 15.04.2021.godine.

Nacrt Odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Kotor biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem lokalnog javnog emitera Radio Kotora.

Svi zainteresovani subjekti mogu u pisanoj formi dostaviti svoje predloge, prigovore, sugestije i mišljenja na građanskom birou Opštine Kotor, ili putem e-maila: privreda@kotor.me.

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Dodatna obavještenja u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 ili 325-860, local 219 - kod Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor.

 
SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ