header image

OBAVJEŠTENJE IZ SEKRETARIJATA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

26.04.2021.
blog image

Dana 26.04.2021. godine održan je sastanak predstavnika lokalne uprave – Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti i Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj sa predstavnicima osnovnih i srednjih škola i Resursnog centra " Dr Peruta Ivanović" sa teritorije opštine Kotor. Tema sastanka je bila razvoj dječijeg i omladinskog preduzetništva.
Sastanku su prisustvovali g-đa Lidija Vasić (JU OŠ "Njegoš"), g-đa Svetlana Kikanović (JU Gimnazija Kotor), g-din Željko Jelić (JU "Veljko Drobnjaković" – Risan), g-đa Milena Kastratović (JU Resursni centar za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović"), g-đa Jelena Vukadinović (JU OŠ "Nikola Đurković" – Radanovići) i g-đa Vesna Ivanović (JU OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"). Ispred Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti prisustvovala je g-đa Madalena Martinović koja je predstavila mjere iz Lokalnog akcionog plana za mlade koje se odnose na oblast preduzetništva. Ispred Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj prisustvovale su VD Sekretarka g-đa Andrea Vukšić, g-đa Lada Moškov i g-đa Anđela Milošević, koje su naglasile da prepoznaju važnost razvoja dječijeg i omladinskog preduzetništva, podsticanja njihove kreativnosti i inovativnosti i stvaranje preduzetničke klime u školama. Sagledane su dosadašnje aktivnosti koje se uspješno sprovode u školama i mogućnost dalje međusobne saradnje, konstatujući da dječije i omladinsko preduzetništvo nesumnjivo predstavlja razvojnu šansu za cjelokupnu privredu, ali i svakog pojedinca.
Dogovoreni su sledeći koraci, kako bi se ostvarili zajednički ciljevi.