header image

OBAVJEŠTENJE ZA VOZAČE AUTO - TAKSI VOZILA

15.12.2020.

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj obavještava pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti auto-taksi prevoza da vozači auto-taksi prevoza shodno članu 24a Odluke o auto-taksi prevozu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 037/15 od 30.10.2015, 039/17 od 11.09.2017, 004/18 od 25.01.2018, 029/20 od 05.08.2020) moraju imati položeni ispit o poznavanju grada na osnovu Programa za polaganje ispita o poznavanju grada.

Program za polaganje ispita o poznavanju grada utvrđuje Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
Ispit o poznavanju grada za vozače auto-taksi vozila polaže se pred Komisijom, koja je formirana od strane Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
Za potrebe polaganja ispita, kandidatima je dostupan poseban Priručnik za polaganje ispita.
Troškove polaganja ispita iz provjere znanja o poznavanju grada snosi vozač, odnosno Prevoznik i iznose 30 eura.
Vozači auto-taksi prevoza su obavezni položiti ispit o poznavanju grada najkasnije do 31.12.2020.godine.
O položenom ispitu vozaču auto-taksi prevoza nadležni Sekretarijat izdaje Uvjerenje o položenom ispitu.

Prijavu za polaganje ispita o poznavanja grada možete preuzeti na sljedećem linku:
https://www.kotor.me/files/documents/1597652709-PRIJAVA%20KOMISIJA%20O%20POZNAVANJU%20GRADA.pdf

Uvjerenje o položenom ispitu o poznavanju grada je sastavni dio Zahtjeva za dobijanje nove taksi legitimacije.
Nakon 31.12.2020.godine neće važiti stare taksi legitimacije.