header image

OBAVJEŠTENJE ZA VOZAČE AUTOTAKSI VOZILA

18.08.2020.
Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj obavještava pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti auto-taksi prevoza da vozači auto-taksi prevoza shodno članu 24a Odluke o auto-taksi prevozu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 037/15 od 30.10.2015, 039/17 od 11.09.2017, 004/18 od 25.01.2018, 029/20 od 05.08.2020) moraju imati položeni ispit o poznavanju grada na osnovu Programa za polaganje ispita o poznavanju grada.
Program za polaganje ispita o poznavanju grada utvrđuje Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
Ispit o poznavanju grada za vozače auto-taksi vozila polaže se pred Komisijom, koja je formirana od strane Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.
Za potrebe polaganja ispita, kandidatima je dostupan poseban Priručnik za polaganje ispita.
 Troškove polaganja ispita iz provjere znanja o poznavanju grada snosi vozač, odnosno Prevoznik i iznose 30 eura.
Vozači auto-taksi prevoza su obavezni položiti ispit o poznavanju grada do 31.12.2020.godine.
O položenom ispitu vozaču auto-taksi  prevoza nadležni Sekretarijat izdaje Uvjerenje o položenom ispitu.
Prijavu za polaganje ispita o poznavanja grada možete preuzeti na sljedećem linku.