Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE: INFO DAN

09.02.2023.

Na osnovu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, dana 10.02.2023. godine će biti raspisan Javni konkurs za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2023. godinu za sve zainteresovane preduzetnice i društva u kojima su žene nosioci biznisa – vlasnica ili jedna od vlasnika i izvršna direktorica, sa prebivalištem/sjedištem u opštini Kotor koje/a pokreću sopstveni biznis ili žele unaprijediti svoj već postojeći biznis.

Tim povodom, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj  poziva sve zainteresovane građanke opštine Kotor da prisustvuju

I N F O     D A N U

u ponedjeljak, 13.02.2023. godine sa početkom u 10:00h

u multimedijalnoj sali KC "Nikola Đurković"

namjenjenom ženama koje tek započinju svoj biznis ili razvijaju postojeći.

Na INFO DANU će biti predstavljeni kriterijumi, način i postupak apliciranja za bespovratna sredstva.

 

D O B R O D O Š L E !