header image

OBAVJEŠTENJE: ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA 2021. GODINU

01.10.2021.

U skladu sa članom 23 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu (“Sl. list CG – opštinski propisi” br. 015/20 od 13.05.2020. godine) Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2021. godinu broj 16-306/21-15717 od 29.09.2021. godine.

Bespovratna sredstva opredjeljena su za 12 preduzetnica čiji biznis planovi su djelimično podržani. Nije bilo odbijenih biznis planova. Ukupan iznos dodjeljenih sredstva je 15.000,00 eura.