header image

OBAVJEŠTENJE: PRODUŽAVA SE ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PODRŠKU KROZ IPARD POZIV ZA PRERADU

16.03.2021.

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj obavještava poljoprivrednike da je produžen rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu podrške kroz TREĆI Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 "Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda" kroz IPARD program, koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti sa linka u nastavku.

LINK ZA PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE