header image

Obavještenje o obustavi postupka izdavanja licenci za obavljanje auto taksi prevoza i izvoda licenci za vozilo

25.03.2014.
blog image

Shodno zaključku  potpredsjednika opštine Kotor od 20.03.2014. godine,  a u vezi sa članom 4. Odluke o auto taksi prevozu  ("Sl. list Opštine Kotor", br. 05/06 od 03.07.2006, "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 04/11 od 24.01.2011, 37/12 od 18.12.2012) obavještavaju se lica, koja su zainteresovana za dobijanje licence za obavljanje auto taksi djelatnosti i lica koja obavljaju auto taksi djelatnost na osnovu izdatih licenci,  da će ovaj sekretariajat od 24.03.2014. god. obustaviti postupak izdavanja licenci i izvoda licenci za taksi vozilo. Licence neće biti izdavane do izrade Analize, kojom će se utvrditi broj taksi stajališta sa brojem taksi mjesta na teritoriji opštine Kotor.