header image

Odluka o izmijeni i dopuni Odluke o uređenju grada i naselja Opštine Kotor

15.01.2015.
blog image

OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESOVANA LICA DA JE, DANA 30. 12. 2014. GODINE, OTVORENA JAVNA RASPRAVA POVODOM: NACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UREDJENJU GRADA I NASELJA OPŠTINE KOTOR JAVNA RASPRAVA BIĆE OTVORENA 30 DANA, ZAKLJUČNO SA 29. 01. 2015. GODINE.ZAINTERESOVANA LICA SVOJE PREDLOGE, PRIMJEDBE I SUGESTIJE MOGU U PISANOJ FORMI DOSTAVITI SEKRETARIJATU ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ OPŠTINE KOTOR, A SVE BLIŽE INFORMACIJE MOGU DOBITI U KANCELARIJAMA BR. 30 i 31 – III SPRAT - ZGRADA OPŠTINE. S E K R E T A R,Zoran Stanković, dipl. ing.s.r.