header image

ODRŽAN PRVI SASTANAK LOKALNOG PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

19.02.2020.

U sklopu projekta " Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje"  održan je prvi sastanak LPZ-a 18. februara 2020. god. u Opštini Kotor. Sastanku su prisustvovali svi članovi LPZ-a  imenovani od strane institucija koje predstavljaju, a koje je Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj prepoznao kao ključne aktere na tržištu rada, predstavnice Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj i voditeljica Projekta gđa Meri Lorenčić.

Razmatrani su cilj  i svrha formiranja LPZ-a, kao i zadaci i način rada i dogovoreni su naredni koraci. LPZ će:

  • izvršiti analizu lokalnog tržišta rada
  • izraditi lokalnu Strategiju zapošljavanja
  • izraditi odgovarajući Akcioni plan
  • proći potrebne obuke

Projekat je počeo u septembru i trajaće 18 mjeseci. LPZ bi trebalo da nastavi svoj rad na razvoju lokalnih inicijativa za zapošljavanje i nakon završetka Projekta.

Na kraju sastanka, potpisan je Sporazum o partnerstvu.