header image

ODRŽAVANJE I OČUVANJE TRADICIONALNIH DRVENIH BARKI NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

31.05.2021.
blog image

Dana 31.05.2021. godine održan je sastanak na temu "Održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki na teritoriji opštine Kotor".

Sastanku su prisustvovali: g-din Savić Božović (Lučka Kapetanija Kotor), g-đa Jelena Karadžić i g-din Ilija Mlinarević (Pomorski muzej Kotor), g-din Zoran Nikolić, g-din Romeo Mihović (NVO "Kamelija"), g-dinom Vitomir Vujović i predstavnici Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.

Kako su Odlukom o budžetu Opštine Kotor za 2021. god. opredijeljena sredstva za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki, cilj sastanka je bio da se u saradnji sa stručnjacima za ovu oblast bliže definišu korisnici sredstava, prihvatljivi troškovi, način apliciranja i sl. Na opšte zadovoljstvo svih prisutnih sastanak je bio vrlo konstruktivan i definisani su sledeći koraci od kojih je prvi korak popis svih drvenih barki na teritoriji opštine Kotor. Takođe, predloženo je da se uputi inicijativa ka nadležnom Ministarstvu da se drvene barke zaštite kao nacionalno kulturno dobro.

Očekujemo da će subvencije za održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki pomoći vlasnicima autentičnih plovila da se zaustavi smanjivanje fonda drvenih barki koje predstavljaju vrijednu kulturnu baštinu ovog podneblja, kao i da se unaprijedi i sam zanat izgradnje i održavanja istih.