header image

OVJEREN CJENOVNIK I RED VOŽNJE NA LINIJAMA KOTOR RIVA - MIRAC I KAMP - STOLIV

23.01.2020.
Na predmetne cjenovnike i red vožnje na linijama Kotor Riva - Mirac i Kamp - Stoliv data je saglasnost Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor.
U prilogu se nalaze skenirani dokumenti.