Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

POKREĆEMO KLUB MLADIH PREDUZETNICA I PREDUZETNIKA KOTOR

17.11.2023.
POKREĆEMO KLUB MLADIH PREDUZETNICA I PREDUZETNIKA KOTOR

 

UMPCG  je u saradnji sa 6 lokalnih samouprava (Tuzi, Bar, Kotor, Herceg Novi, Danilovgrad i Kolašin) je pokrenula inicijativu uspostavljanja Preduzetničkih klubova. 
 
U toku je poziv mladima od 18 do 35 godina koji žive/posluju u opštinama: Tuzi, Bar, Kotor, Herceg Novi, Danilovgrad ili Kolašin i žele da mijenjaju preduzetnički ambijent u svojoj opštini, da se prijave i uključe u klub u svojoj opštini. Preduzetnički klubovi su mjesta gdje će moći da se povezuju sa istomišljenicima, zagovaraju promjene koje će olakšati njihovo poslovanje, razmjenjuju iskustva, stvaraju nove poslovne prilike i uče od uspješnih  preduzetnika/ca.

Projekat Preduzetnički P&S klub je podržan kroz program „Podržani=Osnaženi“ (FSTP-For Support To emPowerment) koji realizuje  Fond za aktivno građanstvo - fAKT, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Link za prijavu je  https://forms.gle/bEqNRiu44NBFm5oB8 Prijave se mogu slati do 30. novembra 2023.g., do 16.00h.