Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

POZIV GRAĐANIMA ZA UČEŠĆE NA JESENJEM PRIMORSKOM SAJMU

15.11.2022.

Manifestacija “Jesenji primorski sajam”  održaće se u subotu 26. Novembra u SC Butiko u Radanovićima od 9 do 18 sati.

Pozivamo žene preduzetnice, poljoprivredne proizvođače i zanatlije da budu dio događaja značajnog za primorje Crne Gore.

Pored lokalnih proizvođača, na sajmu će se naći i proizvođači iz Budve, Tivta i Herceg Novog.

Zaiteresovani građani prijave mogu podnijeti  do 22.11.2022.g. do 15h putem e-mail adrese: privreda@kotor.me ili na Građanskom birou Opštine Kotor svakog radnog dana od 08-13h.

Obrazac za prijavu za sajam može se preuzeti sa sajta Opštine Kotor, obrazac je potrebno popuniti i prilikom slanja/predaje nasloviti na: Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.

Nakon pregleda pristiglih prijava, zainteresovani će biti kontaktirani.

Učešće namanifestaciji “Jesenji primorki sajam” 26. Novembra finansiraće Opština Kotor na čelu sa Sekretarijatom za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i  saobraćaj .

Obrazac za prijavu za sajam može se preuzeti sa Sajta Opštine Kotor

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 032/325-865.