Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

PRODUŽETAK RADOVA U TUNELU VRMAC DO 20 FEBRUARA

13.02.2023.
Sekretarijat za investicije Opštine Kotor obavještava građane da će se izvođenje radova na sanaciji kanalizacionog kolektora u tunelu Vrmac na magistralnom putu M-
1 dionica Kotor – Krtolska raskrsnica nastaviti do 20 februara u osam časova.
Rok za izvođenje radova je produžen zbog povećane količine betona u kanalizacionom kolektoru i otežanih uslova rada.