header image

RIJEŠENJA O RASPODJELI PODSTICAJNIH MJERA SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR ZA 2020 GODINU

23.11.2020.

Na javni poziv, koji je raspisan u skladu sa Programom podsticajnih mjera subvencija u poljoprivredi za 2020.godinu br 0101-018/20-14334 od 02.10.2020. godine, pristiglo je 26 zahtjeva, od čega je, na osnovu ocjene Komisije, prihvaćen 21 zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava, dok je 5 zahtjeva odbijeno.

Od opredijeljenih sredstava na budžetskoj poziciji 41811 – 0482 – Subvencije u poljoprivredi za 2020.godinu u iznosu od 50.000,00€, raspodijeljeno je shodno prihvaćenim zahtjevima, ukupno 36.368,99€ , što predstavlja 72,7% realizacije.

Najviše sredstava opredijeljeno je za nabavku: mašina i opreme za održavanje maslinjaka, hrane za stoku, mehanizacije za povrtarstvo i voćarstvo – motokultivatora, atomizera, sistema za navodnjavanje, opreme za pčelarstvo kao i za nabavku opreme za marikulturu.

Shodno Programu podsticajnih mjera subvencija u poljoprivredi na području opštine Kotor za 2020. godinu , broj 0101-018/20-14334 od 02.10.2020. godine, u prilogu se nalaze skenirana rješenja.

RIJEŠENJA