header image

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

18.09.2015.
blog image

Poštovani sugrađani,Opština Kotor je donijela odluku da se u narednom periodu kroz sveobuhvatnu analizu postojećeg sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika i cio spektar stručnih aktivnosti, izradi i sprovede Studija koja će imati za cilj da se sistem stabilizuje i konsoliduje, a nakon toga stvore uslovi za dugoročna optimalna, trajna i kvalitetna rješenja u unapređenju kvaliteta transportne usluge.

U cilju analize postojećeg stanja u periodu od utorka 22.09. do četvrtka 24.09.2015. godine biće sprovedena sledeća istraživanja: 
- Brojanje putnika u vozilima javnog transporta putnika,
- Anketa putnika u vozilima i na stajalištima javnog transporta putnika o osnovnim karakteristikama njihovih putovanja, zadovoljstvu kvalitetom pružene usluge, predlozima za unapređenje sistema,
- Anketa potencijalnih korisnika sistema javnog transporta putnika o njihovom mišljenju o sistemu i predlozima za njegovo unapređenje.
Anketu i brojanje putnika će obavljati 30 naših sugrađana. Svi istraživači će biti obilježeni bedžom Opštine Kotor i imaće ovlašćenje za rad ovjereno od strane predsjednika Opštine Kotor i direktora preduzeća Blue Line. 
Molimo sve građane da uzmu aktivno učešće u pomenutim istraživanjima i time daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta Sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u našoj opštini.
Cilj svih nas je da stvorimo kvalitetan javni servis mobilnosti građana Kotora.